Postęp prac

Na tej stronie zamieszczona jest informacja o postępie prac nad zamówionymi nożami (te poprzedzone są inicjałami zamawiającego) oraz tymi, które powstają poza zamówieniami. Długość i kolor paska postępu oznaczają etap na jakim się dany nóż znajduje (wg legendy na dole strony). Staram się noże wykonywać w kolejności zgłoszeń, ale zdarza się, że w początkowych etapach wygląda to trochę inaczej. Spowodowane jest to między innymi oczekiwaniem na materiały, hartowanie lub dopracowywaniem projektu.
Nie mogę podać dokładnego terminu wykonania noży. Jest to zależne od zbyt wielu zmiennych. Przede wszystkim zależy mi na możliwie najwyższej jakości, a pośpiech jest tu największym wrogiem. 

Ze względu na to, że chciałbym dać sobie większe możliwości rozwoju i nie ograniczać się tylko do noży robionych na zamówienie, chcę co 2-4 zamówiony nóż realizować nowe pomysły. Da mi to możliwość przetestowania i wprowadzenia nowych rozwiązań, wyżycia się artystycznego i sprawi, że częściej będą pojawiać się noże „dostępne”. Z jednej strony może to spowodować niewielkie wydłużenie czasu realizacji noży na zamówienie, ale z drugiej poprawi się ich jakość i zwiększą możliwości wyboru form, materiałów i rozwiązań. Dodatkowo dla tych, którzy chcieliby mieć nóż przeze mnie wykonany, ale nie mogą pozwolić sobie na wielomiesięczny czas oczekiwania, da to możliwość nabycia noża z „dostępnych”.
Poniżej „bieżących zamówień” znajdują się paski postępu noży powstających poza zamówieniami, gdzie będzie można śledzić jakie noże mogą być w najbliższym czasie dostępne.

BIEŻĄCE ZAMÓWIENIA:

PS - Jeszcze nie określony

DK - Nóż ogólnoużytkowy/Nandi

PK - Obozowiec

SG - Last Rhino

MM - Składak

RK - Ajax

MK - Milady

MM - Surfer

WA - 2 noże

PG - nóż bojowy

AC - nóż bojowy


INNE:

Damasceński bowie

Sztylet

EDC Kozi 3 szt

Ze względu na to, że niektóre prace wykonywane są partiami (jak np. hartowanie), może się zdarzyć, że nóż zatrzyma się na dłuższy czas na pewnym poziomie. Jeśli nóż z tej listy zniknie to znaczy, że został skończony i wysłany.

LEGENDA:

Projektowanie

Kucie / wstępne szlifowanie

Szlifowanie

Filework (zdobienie pilnikiem)

Hartowanie

Szlifowanie wykańczające

Okucia

Rękojeść

Pochwa

Wykańczanie / zdobienie

Ostrzenie